DODATEK OSŁONOWY

Informujemy, iż w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono działanie regulacji prawnych dotyczących wypłat dodatku osłonowego. Dodatek ten jest świadczeniem jednorazowym w wysokości od 228,80 zł do 822,25 zł w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym i rodzaju źródła ogrzewania. Ma on na celu ograniczenie skutku wzrostu kosztów energii, gazu i żywności, w mniej zamożnych gospodarstwach domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania dodatku i jego wysokości znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska : https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy. Punkt przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego na rok 2024 dla mieszkańców Chorzowa to:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
ul. Racławicka 19
Pok. 212

czynny w okresie od dnia 19 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (formularzy do wypełnienia wydawane są w punkcie informacyjnym)

Godziny przyjęć:

poniedziałek - 7:30 – 15:45
wtorek, środa, czwartek - 7:30 – 14:30
piątek - 7:30 – 13:30

Wniosek można również złożyć:

  1. za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu wniosku do Organu realizującego wypłatę dodatku) lub;
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – decyduje data wpływu na skrzynkę odbiorczą Organu realizującego 
    (PROSZĘ PAMIĘTAĆ O ELEKTRONICZNYM PODPISANIU WNIOSKU, KTÓRY JEST ZAŁĄCZNIKIEM. PODPISANIE TYLKO PISMA LUB BRAK PODPISÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁ KONIECZNOŚCIĄ UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH. KAŻDY ZAŁĄCZNIK (w tym wniosek w formacie PDF) NALEŻY PODPISAĆ PRZED JEGO DODANIEM DO PISMA.)

(źródło: www.opschorzow.pl/swiadczenia-rodzinne/dodatek-oslonowy.html)

Aby otrzymać dodatek osłonowy  wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.