Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4A oferuje lokale użytkowe do wynajęcia

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowo-usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 24,95 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 24,95 zł netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 16,60 zł netto/m2/m-c.
L.p. Adres lokalu / Położenie Powierzchnia Charakterystyka energetyczna
1

Ks. Wł. Opolskiego 3 lok. 4budynek wielorodzinny - parter
72.80
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 83.82kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 146.49kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 214.32kWh/(m2 · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 0.05t CO2/(m2 · rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową 0.00%
2

Katowicka 73budynek mieszkalno-usługowy - parter
130.10
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 105.50kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 172.80kWh/(m2 · rok)
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 203.30kWh/(m2 · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 0.08t CO2/(m2 · rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową 0.00%

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie min.: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, gazu, domofonu, mycia klatek schodowych, opłaty przekształceniowej/za użytkowanie wieczyste.


Zgodnie z § 4 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyborze najemcy ww. lokali decyduje data doręczenia wniosku do siedziby Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie


Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracją: „Centrum” przy ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97 lub 32/ 241 41 16.

Dodatkowe informacje zawarte są w Regulaminie najmu lokali użytkowych dostępnym na stronie internetowej www.chsm.com.pl, a także udzielane są przez Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel.32/241 52 08, wew. 301, 302, 304, 305.

Lokale użytkowe do wynajęcia

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie informuje o lokalu użytkowym do wynajęcia:

 1. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. 3 Maja 113.

  Lokal o powierzchni użytkowej 10,00 m2, usytuowany jest w kondygnacji piwnic budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną   i centralnego ogrzewania.

  Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 20.05.2024 r. do 21.06.2024 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. J. Lompy 11, tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.

  Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 21.06.2024 r., do godz. 13.00.

   
 2. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 10.

  Lokal o powierzchni użytkowej 48,10 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

  Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 05.08.2024 r. do 19.08.2024 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Żołnierzy Września” przy ul. J. Lompy 11, tel. 32/ 241 59 83 lub 32/ 246 04 55.

  Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 19.08.2024 r., do godz. 15.00.

   
 3. Lokal użytkowy nr 3, położony w Chorzowie przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 10.

  Lokal o powierzchni użytkowej 29,30 m2, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

  Oględzin lokalu będzie można dokonywać od 04.09.2024 r. do 18.09.2024 r., w godzinach pracy Administracji, po uprzednim telefonicznym kontakcie   z Administracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

  Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie do dnia 18.09.2024 r., do godz. 17.00.

 

 

Stawka eksploatacyjna za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

 • działalność handlowa, usługowa, produkcyjna i gastronomiczna: 24,95 zł netto/m2/m-c,
 • działalność związana z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych: 24,95 zł netto/m2/m-c,
 • pozostała działalność gospodarcza: 16,60 zł netto/m2/m-c.

W zależności od położenia lokalu oraz jego wyposażenia oprócz opłaty eksploatacyjnej naliczane są opłaty w zakresie m.in.: centralnego ogrzewania, zimnej   i ciepłej wody, gazu, sprzątania klatki schodowej, opłaty przekształceniowej.  

W odniesieniu do ww. lokali użytkowych zastosowanie znajduje § 5 Regulaminu najmu lokali użytkowych w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dodatkowe informacje udzielane są przez  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 32/241 52 08, wew. 301, 302, 304, 305.