Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza  przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy Placu Mickiewicza 1/5 w Chorzowie

zgodnie z Regulaminem określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Cena wywoławcza stanowiąca wartość nieruchomości: 136 714,00 zł

 • powierzchnia użytkowa: 41,50 m2
 • lokal mieszkalny składa się z: 1 pokoju, kuchni z oknem, pomieszczenia gospodarczego, łazienki z wc, przedpokoju, położony  na II piętrze 
 • ogrzewanie piecowe węglowe z obowiązkiem niezwłocznej zmiany źródła ciepła przez nabywcę
 • wysokość miesięcznych opłat za lokal/1 osoba/zaliczka za wodę: 1,00 m3: 331,48 zł 
 • zwolnienie z obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla części budynku, zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków)

OFERTA 

 • termin składania ofert do dnia: 18.09.2024 r.  do godz. 15:00
 • miejsce składania ofert: Sekretariat Spółdzielni ul. Kopalniana 4A, pok. 29
 • oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
 • wzór oferty dostępny na stronie internetowej www.chsm.com.pl lub w  siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

WADIUM:

 • wysokość wadium wynosi: 13 700,00 zł
 • termin wpłaty wadium: 24.09.2024 r.
 • nr rachunku bankowego do wpłaty wadium: BP PKO O/Chorzów  nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445, wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni

PRZETARG:

 • przetarg na lokal odbędzie się w dniu: 25.09.2024 r. o godz. 10:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A
 • w przypadku nieobecności oferenta jego oferta nie będzie otwarta i oferent nie bierze udziału w przetargu
 • w przypadku wielości ofert Spółdzielnia zastrzega sobie  możliwość zmiany miejsca rozstrzygnięcia przetargu


INFORMACJE DODATKOWE:

 • adres kancelarii notarialnej, w której po przetargu zostanie zawarty akt notarialny: Kancelaria Notarialna Danuty Bańczyk, Chorzów, ul. Wolności 16/4
 • Regulamin określający warunki przetargu dostępny jest do wglądu w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl

KONTAKT W SPRAWIE PRZETARGU I OGLĘDZIN LOKALU:

 • Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: ul. Kopalniana 4A, 41-500 Chorzów, tel. 32 2415-208 wew. 301, 302, 304, 305 – sprawy formalne
 • Dział Opłat: ul. Kopalniana 4A, 41-500 Chorzów, tel. 32 2415-208 wew. 310 – sprawy finansowe
 • Administracja Osiedla „Centrum”: ul. Krasickiego 7A, 41-500 Chorzów, tel. 32 241-35-97 – sprawy techniczne i oględziny lokalu 

 

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

 • Rzut lokalu
  Przetarg - Plac Mickiewicza 1/5
 • Plac Mickiewicza
  Przetarg - Plac Mickiewicza 1/5
 • pokój
  Przetarg - Plac Mickiewicza 1/5
 • pokój
  Przetarg - Plac Mickiewicza 1/5
 • kuchnia
  Przetarg - Plac Mickiewicza 1/5
 • pom. gospodarcze
  Przetarg - Plac Mickiewicza 1/5
 • przedpokój
  Przetarg - Plac Mickiewicza 1/5
 • przedpokój
  Przetarg - Plac Mickiewicza 1/5
 • łazienka
  Przetarg - Plac Mickiewicza 1/5
 • klatka
  Przetarg - Plac Mickiewicza 1/5