Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

Adres mieszkania Opis Pow. użytkowa Wartość rynkowa Sortuj malejąco Rzut Kontakt
1 Wiosenna 2/2

2 pokoje, ciemna kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, parter, ogrzewanie centralne

Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie

38.00m2 80000.00zł Administracja Różana-Gałeczki
ul. ks. J. Gałeczki 41
tel. 32- 241-95-62 lub 32- 241-98-13

Mieszkanie można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracją przy ul. ks. J. Gałeczki 41 tel. tel. 32- 241-95-62 lub 32- 241-98-13

Termin składania ofert   do  06.05.2019 r.  do godz. 15:00.

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni przy  ul. Kopalnianej 4A. 

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu  08.05.2019 r. o godz. 14:00  w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 28.

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl 

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, wew. 301, 302, 304.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.


Administratorem danych osobowych oferentów jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane oferentów będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym  poprzez złożoną ofertę oraz na podstawie wyrażonej zgody  – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zgodnie z „Regulaminem określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego”, a w przypadku jego wygrania do czasu zawarcia umowy przeniesienia lokalu w odrębną własność. 
Oferenci mają prawo żądania dostępu do danych i ich  sprostowania, jeżeli nie będzie to naruszało postanowień w/w regulaminu.


Chorzów, dnia  09-04-2019  r.