Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a

ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

ADRES LOKALU Pow. użytkowa Opis CENA WYWOŁAWACZA STANOWIĄCA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z OPERATEM SZACUNKOWYM Sortuj malejąco Rzut Kontakt
1 Dyrekcyjna 2/5 35.00m2

1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, I piętro, ogrzewanie piecowe

62000.00 Administracja Chorzów Batory
ks. A. Strzybnego 4
tel. 32 - 246-12-84 lub 32- 246-46-12

Wysokość wadium wynosi: 6 200,00 zł.

Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe: 
BP PKO O/Chorzów  nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445.

Termin wpłaty wadium :  27.06.2019 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni  lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. 
 
Mieszkanie można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedlową przy  ul. Strzybnego 4, 32- 246-12-84  lub  32- 246-46-12.

Termin składania ofert  do  26.06.2019 r.  do godz. 17:00.
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie. 
Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego ( wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.chsm.com.pl, w w/w Administracji Osiedlowej oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy ).

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl 

Przetarg na lokal odbędzie w dniu 28.06.2019 r. o godz. 9:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a. 

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 241-52-08, wew. 301, 302, 304.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

Chorzów, dnia 04.06.2019 r.