Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

 

Adres mieszkania Opis Pow. użytkowa Wartość rynkowa Sortuj malejąco Rzut Kontakt
1 Barska 4/8

2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, III piętro, ogrzewanie etażowe – elektryczne.

40.90m2 52000.00zł Administracja Centrum
ul. ks. bpa I. Krasickiego 7A
tel. 32- 241-35-97 lub 32- 241-41-16
2 Mickiewicza 4/13

2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, III piętro, ogrzewanie centralne

36.40m2 53000.00zł Administracja Chorzów Batory
ks. A. Strzybnego 4
tel. 32 - 246-12-84 lub 32- 246-46-12

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracją osiedla.          

Termin składania ofert   do  12.12.2018 r.  do godz. 17:00.

Oferty należy składać w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni przy  ul. Kopalnianej 4A. 

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu  14.12.2018 r. o godz. 9:00  w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 28.

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl 

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, wew. 301, 302, 304.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.


Administratorem danych osobowych oferentów jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane oferentów będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym  poprzez złożoną ofertę oraz na podstawie wyrażonej zgody  – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zgodnie z „Regulaminem określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego”, a w przypadku jego wygrania do czasu zawarcia umowy przeniesienia lokalu w odrębną własność. 
Oferenci mają prawo żądania dostępu do danych i ich  sprostowania, jeżeli nie będzie to naruszało postanowień w/w regulaminu.


Chorzów, dnia  05-12-2018  r.