Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,  ul. Kopalniana 4A 
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

LP ADRES LOKALU POW.UŻ. OPIS CENA WYWOŁAWCZA STANOWIĄCA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z OPERATEM SZACUNKOWYM KONTAKT 
W SPRAWIE OGLĘDZIN LOKALU
1 ul. ks. Wł. Opolskiego 1/125 47,20 m2 +2,00m2 pomieszczenie przynależne 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z wc, przedpokój, XI piętro, ogrzewanie centralne + pomieszczenie przynależne – komórka o pow. uż. 2,00m2 234 161,00 zł
Nabywca zobowiązany będzie przed dniem podpisania aktu notarialnego do uiszczenia opłaty jednorazowej z tyt. kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na przekształcenie prawa do gruntu w kwocie: 103,79 zł
Administracja Osiedla „Centrum” ul. Krasickiego 7A tel. 32 241-35-97 32 241-41-16

Termin składania ofert do 31.08.2022r. do godz. 15:00.

Termin wpłaty wadium: 06.09.2022 r.
Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Wysokość wadium wynosi: 23 500,00
Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe:
BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445

Przetarg na lokal odbędzie się w dniu: 07.09.2022 r. o godz. 12:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.
W przypadku wielości ofert Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca rozstrzygnięcia przetargu.

Adres spisania aktu notarialnego: Kancelaria Notarialna Danuty Bańczyk, Chorzów, ul. Wolności 16/4

 

LP ADRES LOKALU POW.UŻ. OPIS CENA WYWOŁAWCZA STANOWIĄCA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z OPERATEM SZACUNKOWYM KONTAKT 
W SPRAWIE OGLĘDZIN LOKALU
2 ul. Brzozowa 6/1 37,70 m2 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z wc, przedpokój, parter, ogrzewanie centralne. 158 511,00 zł
Nabywca zobowiązany będzie przed dniem podpisania aktu notarialnego do uiszczenia opłaty jednorazowej z tyt. kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na przekształcenie prawa do gruntu w kwocie: 322,37 zł
Administracja Osiedla „Chorzów Batory” ul. Strzybnego 4 tel. 32 246-12-84 32 246-46-12

Termin składania ofert do 31.08.2022r. do godz. 15:00.

Termin wpłaty wadium: 06.09.2022 r.
Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Wysokość wadium wynosi: 15 900,00
Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe:
BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445

Przetarg na lokal odbędzie się w dniu: 07.09.2022 r. o godz. 13:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.
W przypadku wielości ofert Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca rozstrzygnięcia przetargu.

Adres spisania aktu notarialnego: Kancelaria Notarialna Danuty Bańczyk, Chorzów, ul. Wolności 16/4

 

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie. 

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego (wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.chsm.com.pl, w w/w Administracji Osiedlowej oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy).

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 241-52-08, wew. 301, 302, 304, 305.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

Chorzów, dnia  12.07.2022  r.