Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu ChSM wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych związanych ze stanem epidemii „SARS-Cov-2” 

  • Każda osoba wchodząca na halę będzie miała wykonywany pomiar temperatury. Wskazanie temperatury 38 stopni lub powyżej oznacza, iż ze względów bezpieczeństwa osoba nie może wejść na halę.
  • Przed wejściem na halę należy:
    • zdezynfekować dłonie lub założyć jednorazowe rękawiczki,
    • przekazać obsłudze zebrania wypełniony formularz oświadczenia oceny ryzyka epidemiologicznego dostępny na stronie internetowej ChSM oraz przy wejściu na halę.
  • Obowiązkiem jest stosowanie przez każdego uczestnika środków ochrony osobistej zakrywających usta i nos.
  • Należy zachowywać bezpieczną odległość 1,5 m od innych uczestników zebrania.
  • Do wejścia na salę obrad są upoważnieni tylko członkowie bądź ich pełnomocnicy posiadający mandat uprawniający do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia. 
  • Wszelkie naruszenia zasad bezpieczeństwa przez uczestników będą zgłaszane przez organizatora służbom porządkowym.

W przypadku występowania objawów w postaci kaszlu, gorączki, złego samopoczucia należy zrezygnować z udziału w Walnym Zgromadzeniu i skontaktować się z lekarzem bądź Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.