Zmiana pierwotnie planowanych terminów Walnego Zgromadzenia ChSM

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o zmianie pierwotnie zaplanowanych terminów przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zgromadzenia: 

15.06.2020r. (poniedziałek) godz. 17.00
I część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Żołnierzy Września”, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113,

16.06.2020r. (wtorek) godz. 17.00
II część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Chorzów-Batory”, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113,

17.06.2020r. (środa) godz. 17.00
III część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Centrum”,  Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113,

18.06.2020r. (czwartek) godz. 17.00
IV część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Różana-Gałeczki”,  Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113."