ZAWIADOMIENIE
w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 
(Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) oraz 
zapisami ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Informujemy, że gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło w okresie od 1 października 2022r. do 30 czerwca  2024 roku.

Stosowanie przez Tauron Ciepło sp. z o.o. w rozliczeniach z Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła (kolumna MAX)  lub ceny wynikającej z mixu cenowego (kolumna MIX) lub najniższej ceny dostawy ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4 ww. ustawy, zostanie uwzględnione w rozliczeniu kosztów ciepła. Obecne zaliczki nie ulegają zmianie.

Dnia 01.01.2024r. TAURON Ciepło Sp. z o.o. poinformował, że na mocy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuację na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023r. (Dz.U. z 2023r. poz. 295), w rozliczeniach z klientami, od 01 stycznia 2024r. będzie stosował przedstawione poniżej ceny brutto dla grupy taryfowej AG1/D:
 

Składnik energii cieplnej

Jedn.

Taryfa obowiązująca od 01.01.2024r. wynikająca z zastosowania rządowego mechanizmu wsparcia.

MAX

MIX

netto

brutto (stawka Vat 23%)

netto

brutto (stawka Vat 23%)

Cena za zamówioną moc cieplną

MW

15.570,56 zł

19.151,79 zł

15.570,56 zł

19.151,79 zł

Opłata stała za usługi przesyłowe ciepła

MW

13.063,42 zł

16.068,01 zł

12.730,61

15.658,65

Opłata stała za usługi przesyłowe źródła ciepła

MW

6,36 zł

7,82 zł

6,36 zł

7,82 zł

Cena ciepła

GJ

58,72 zł

72,23 zł

58,72 zł

72,23 zł

Opłata zmienna za usługi przesyłowe ciepła

GJ

22,92 zł

28,19 zł

22,20 zł

27,31 zł

Opłata zmienna za usługi przesyłowe źródła ciepła

GJ

0,03 zł

0,04 zł

0,02 zł

0,02 zł

Cena nośnika ciepła

m3

23,13 zł

28,45 zł

23,13 zł

28,45 zł

 

Zarząd ChSM