WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA „ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA” 
NA KADENCJĘ 2022-2025 PRZEPROWADZONYCH NA PIERWSZEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM W DNIU 23.05.2022r. 

W wyniku przeprowadzonych na pierwszej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 23.05.2022r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej rejon administracyjny „Żołnierzy Września”   w jej skład weszły następujące osoby:

 1. Kosior Waldemar
 2. Cebula Bernard
 3. Karpińska Gabriela
 4. Kasprzak Karol
 5. Szmatloch Irena
 6. Lazaj Anna
 7. Chudaszek Jadwiga

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA „CHORZÓW-BATORY” 
NA KADENCJĘ 2022-2025 PRZEPROWADZONYCH NA DRUGIEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM W DNIU 24.05.2022r. 

W wyniku przeprowadzonych na drugiej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 24.05.2022r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej rejon administracyjny „Chorzów-Batory”   w jej skład weszły następujące osoby:

 1. Kołodziej Waldemar
 2. Skirzyńska Marianna
 3. Partyka Piotr
 4. Lewek Ewa
 5. Ciołek Zenon
 6. Nowak Andrzej
 7. Góralczyk Henryk

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA „CENTRUM” 
NA KADENCJĘ 2022-2025 PRZEPROWADZONYCH NA TRZECIEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM W DNIU 25.05.2022r. 

W wyniku przeprowadzonych na trzeciej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 25.05.2022r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej rejon administracyjny „Centrum” w jej skład weszły następujące osoby:

 1. Widera Grażyna
 2. Stolarski Daniel
 3. Wiewióra Henryk
 4. Kucewicz Genowefa
 5. Śliwińska Anna
 6. Ogos Stefan
 7. Kaczmarczyk Gabriela

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA „RÓŻANA-GAŁECZKI” 
NA KADENCJĘ 2022-2025 PRZEPROWADZONYCH NA CZWARTEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ChSM W DNIU 26.05.2022r. 

W wyniku przeprowadzonych na czwartej części Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 26.05.2022r. wyborów do Rady Osiedla obejmującej rejon administracyjny „Różana-Gałeczki”   w jej skład weszły następujące osoby:

 1. Chudy Jolanta
 2. Szatkowska Justyna
 3. Zielonka Wanda
 4. Kokosza Barbara
 5. Mikołajczak Eugeniusz
 6. Musiała Mariola
 7. Ruch Jerzy