WYNIKI WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ 
NA KADENCJĘ 2022-2025      
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ChSM
 W DNIACH 23-26.05.2022r. 

W wyniku przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 23-26.05.2022r. wyborów do Rady Nadzorczej w jej skład weszły następujące osoby:

Rejon Administracyjny „Żołnierzy Września”:

 1. Lapski Adam
 2. Fiutkowska Eugenia
 3. Pierończyk Izabela
 4. Mataniak Mirosław

Rejon Administracyjny „Chorzów-Batory”:

 1. Herrmann Roman
 2. Paruzel Barbara
 3. Mateja Krystyna
 4. Lewek Janusz

Rejon Administracyjny „Centrum”:

 1. Muszyński Andrzej
 2. Rejek Zdzisław
 3. Tramer Krystyna
 4. Węgrzyński Joachim

Rejon Administracyjny „Różana-Gałeczki”:

 1. Brol Romuald
 2. Knas Krzysztof
 3. Wieczorek Henryk
 4. Lachowicz Romuald