Podsumowanie półkolonii w Klubie "Pokolenie" Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej