Dział Finansowo-Księgowy

Żadna firma, przedsiębiorstwo czy spółdzielnia nie może prawidłowo funkcjonować bez odpowiednich służb finansowo-księgowych, których zadaniem jest prawidłowe i rzetelne ewidencjonowanie i prezentowanie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Dział finansowo-księgowy naszej Spółdzielni tworzy 15 pracowników. Kierownikiem działu jest Anna Sojka, która pełni równocześnie funkcję Głównego Księgowego. Zadania należące do zakresu obowiązków działu, podzielone są między poszczególne zespoły pracowników, i tak zespół do spraw finansowo-księgowych tworzą dwie osoby - Ewa Szajkowska, Iwona Tulik. Spraw rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych prowadzi  Alina Strzoda. Sprawami księgowości analitycznej zajmuje się Agata Faber. Zespół do spraw rozliczeń wynagrodzeń to: Jolanta Mazurek i Justyna Bartosz. Księgowością syntetyczną zajmuje się Joanna Wagner.

Ponadto w skład pracowników działu wchodzi zespół kasjerek, które obsługują kasę w siedzibie Spółdzielni i trzy kasy w administracjach osiedlowych. Kasę przy ul. Kopalnianej obsługuje Joanna Hanel, kasę w Administracji „Chorzów Batory" Aneta Krawczyk, kasę w Administracji „Centrum" - Sandra Hofman, a kasę w Administracji „Różana - Gałeczki" — Iwona Ulfig.

Jak wynika z powyższego, zakres zagadnień objętych działaniem służb finansowo-księgowych jest bardzo zróżnicowany. To pracownicy tego działu odpowiadają za prawidłowe i terminowe rozliczenia wszystkich operacji gospodarczych i finansowych związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni. Praca w dziale jest niezwykle odpowiedzialna i wymaga stałego śledzenia ciągle zmieniających się przepisów z zakresu podatków, ubezpieczeń i rachunkowości. Tę pracę trzeba po prostu lubić.