Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (banner)

Z A W I A D O M I E N I E
ZARZĄD CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHORZOWIE
działając na podstawie § 42 ust. 1 Statutu ChSM zwołuje Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które jest podzielone na 4 części
czytaj dalej >>

Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025.

W dniu 16.05.2022r., zgodnie z § 44 ust. 2 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, upłynął termin zgłaszania do biura Zarządu Spółdzielni kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025. Poniżej prezentujemy kompletną listę kandydatów w kolejności alfabetycznej osobno dla każdego rejonu administracyjnego oraz zasady wyborów do Rady Nadzorczej.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,  ul. Kopalniana 4A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

LP ADRES LOKALU POW.UŻ. OPIS CENA WYWOŁAWACZA STANOWIĄCA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z OPERATEM SZACUNKOWYM
1 ul. J. Ryszki 59/33 36,00m2
1 pokój, kuchnia bez okna, łazienka z wc, przedpokój, III piętro, ogrzewanie centralne. 181 894,00 zł
2 ul. Kaliny 89/19 48,00m2
2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z wc, przedpokój, III piętro, ogrzewanie centralne. 213 269,00 zł

>> Więcej informacji  <<

KONTAKTUJ SIĘ ZE SPÓŁDZIELNIĄ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Zachęcamy do kontaktowania się ze Spółdzielnią bez wychodzenia z domu korzystając ze zdalnych form obsługi:

  • kontaktu telefonicznego po podaniu ustalonego hasła przez telefon, aby uzyskać dostęp do informacji o stanie opłat za lokal, pomieszczenie, a także informacji dotyczących danych osobowych.
  • serwisu E-BOK, umożliwia osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w zasobach ChSM zdalny dostęp do informacji w zakresie stanów rozliczeń dotyczących zajmowanych lokali.
  • wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail lub w sposób tradycyjny na adres Spółdzielni: Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów

W celu ustalenia hasła na telefon i dostępu, serwisu E-BOK należy wypełnić formularz dostępny w Administracjach Osiedla, Dyrekcji lub na naszej stronie www.chsm.com.pl do pobrania w zakładce „Druki do pobrania” i aktywowania w/w usług.

Twój e-PIT

 

Administracja Żołnierzy Września

ul. Lompy 11
tel. (32) 241 59 83,
e-mail: adm1@chsm.com.pl

Administracja Chorzów Batory

ul. Strzybnego 4
tel. (32) 246 46 12
e-mail: adm2@chsm.com.pl

Administracja Centrum

ul. Krasickiego 7a,
tel. (32) 241 35 97, (32) 241 41 16
e-mail: adm3@chsm.com.pl

Administracja Różana-Gałeczki

ul. Gałeczki 41
tel. (32) 241 95 62; (32) 241 98 13
e-mail: adm4@chsm.com.pl